VÅRE PRODUKTER

Solfølgertårn - Solar Tracker

til solcellepanel - ensidige og tosidige

Solfølgertårn til enkeltsidige og dobbelsidige solcellepaneler til landbruk, eneboliger og hytter i Norden

Tårnene følger solen fra soloppgang til solnedgang og gir opptil 60% mer energi enn fastmonterte paneler mot syd.

Fremsiden av dobbelsidige paneler benytter direkteinnstråling fra solen mens baksiden benytter diffus refleksjon fra bakke, vegetasjon og snø til strømproduksjon.

Disse anleggene er også svært effektive på vinteren, spesielt når det er snødekke.

Solfølgertårn av varmgalvanisert stål, styresystem med GPS lokalisering og vindføler. En sirkulæraktuator sørger for horisontalrotasjon i totalt 300 grader og en lineæraktuator gir vertikalrotasjon fra 20 til 90 grader.

Styresystemet legger automatisk panelene flate på natten eller ved vind over 8m/s 

Vindturbin

komplette vindturbin-sett som tilkobles strømnettet

I tillegg til solenergi er vindkraft en viktig og tilgjengelig ressurs for nordiske gårdsbruk.

Suntrack Nordic AS leverer komplette vindturbin sett som tilkobles strømnettet på samme måte som solcelleanlegg. Vindtubinene kommer i to varianter; 5kW og 10kW.

Turbinene er laget for lav vindhastighet med 6m rotordiameter og 12m navhøyde. Tårnet legges ned for vedlikehold ved hjelp av en hydraulisk sylinder og manuell brems. Oppstart vindhastighet er 3 m/s, nominell vindhastighet er 10 m/s. Anlegget tåler vindkast på 50 m/s. Tårnet forankres i et fundament av armert betong eller på fjell.

Et vindkraftanlegg kan være et utmerket supplement til solcelleanlegg og batteribank for nordiske gårdsbruk og kan ytterligere gjøre bruk av gårdens ressurser. Anlegget produserer strøm når det blåser enten på dagen eller natten.

Olje- og Energidepartementet laget i 2015 i samråd med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet en Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg. I denne oppfordres landbruksnæringen til å utnytte vindressurser i forbindelse med gårdsdriften.

Vindkraftanlegg er søknadspliktig tiltak med kommunal behandling i henhold til Plan- og Bygningsloven og Jordloven. Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har satt konsesjonsfritak for anlegg under 1MW og inntil 5 vindturbiner.

 Energiovervåking

Overvåk og se energi, sol, gass og vann.

Smappee Infinity samler sanntids og historiske produksjons- og forbruksdata ned til apparatnivå. Sett opp anlegget med solenergi, vindenergi og batterilagring, samt eventuelt gassforbruk og vannforbruk for en full oversikt over alt energiforbruket ditt. Smappee Infinity gir ikke bare en stor mengde svært verdifulle, reelle data, men lar også brukere kontrollere energistrømmene sine.

Vår dynamiske lastbalanseringsteknologi styrer til og med energi til elbil-ladere for å gi ekstra effektivitet og trygghet for deg.

• Smart energiledelsesløsning for ethvert energibehov.
• Overvåk og se energi, sol, gass og vann.
• Sanntids- og historiske data via App og Dashboard.
• Smart kontroll og dynamisk belastningsbalansering.
• Kompatibel med IoT-produkter og -tjenester.
• Enkel installasjon, lite vedlikehold og automatiske programvareoppdatering.
• Modulær, fremtidssikker løsning.
• Modulære releboks for inngangs- og utgangssignaler for styring av apparater og utstyr.

Utstyret må monteres av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet.

Vi kan formidle kontakt med lokal elektriker.