Energiovervåking

overvåk og se energi, sol, gass og vann.

Smappee Infinity samler sanntids og historiske produksjons- og forbruksdata ned til apparatnivå. Sett opp anlegget med solenergi, vindenergi og batterilagring, samt eventuelt gassforbruk og vannforbruk for en full oversikt over alt energiforbruket ditt. Smappee Infinity gir ikke bare en stor mengde svært verdifulle, reelle data, men lar også brukere kontrollere energistrømmene sine.

Vår dynamiske lastbalanseringsteknologi styrer til og med energi til elbil-ladere for å gi ekstra effektivitet og trygghet for deg.

• Smart energiledelsesløsning for ethvert energibehov.
• Overvåk og se energi, sol, gass og vann.
• Sanntids- og historiske data via App og Dashboard.
• Smart kontroll og dynamisk belastningsbalansering.
• Kompatibel med IoT-produkter og -tjenester.
• Enkel installasjon, lite vedlikehold og automatiske programvareoppdatering.
• Modulær, fremtidssikker løsning.
• Modulære releboks for inngangs- og utgangssignaler for styring av apparater og utstyr.

Utstyret må monteres av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet.

Vi kan formidle kontakt med lokal elektriker.