Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen gjelder for Suntrack Nordic AS og informerer deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Dine personopplysninger blir ivaretatt og behandlet på en trygg og sikker måte og vi vil aldri misbruke dem. Vi samler kun inn de personopplysninger som er nødvendige for å kunne kommunisere med deg, sende deg tilbud i forbindelse med din forespørsel og det som er nødvendig ved salg av våre produkter og tjenester.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte vår behandlingsansvarlig. Se kontaktinfo nedenfor

Behandlingsansvarlig:

Navn: Suntrack Nordick AS

Kontaktperson: Erik Løvmo - daglig leder

Telefon: 90101920

E-post: personvern@suntracknordic.com

Adresse: Marumveien 70, 3231 Sandefjord


Formål for innsamling av personopplysninger:

 • For å kunne svare på forespørsler og henvendelser fra deg
 • For å kommunisere med deg via telefon, e-post, post
 • For å kunne tilby våre tjenester og produkter til deg
 • For andre formål som er pålagt oss ved lover og regler

Hvilken informasjon samler vi inn:

 • Navn
 • Adresse
 • Faktura adresse
 • Telefon nummer
 • E-post adresse
 • Firma navn
 • Organisasjonsnummer

Når behandler vi personopplysninger:

 • Kundehenvendelser via vårt kontaktskjema på våre nettsider: suntracknordic.com
 • Direkte kontakt via telefon og e-post
 • Henvendelse via andre kanaler, f.eks. salgskanaler som finn.no ol.
 • Henvendelse via Facebook og Instagram (se egen informasjon nedenfor*)
 • Ved utsendelse av tilbud
 • Ved kjøp av våre produkter

Behandlingsgrunnlag:

 • Ved henvendelse/forespørsler: Interesseavveining
 • Ved utsendelse av tilbud: Nødvendig for avtale
 • Ved kjøp: Nødvendig for å oppfylle en rettslig avtale
 • Facebook og Instagram: Samtykke

*) Hvis du kontakter oss via Facebook eller Instagram gjelder samme lagringstid hos oss som beskrevet nedenfor under «Lagringstid»
MEN, når du besøker vår nettside via vår Facebook eller Instagram, gjelder det aktuelle nettsamfunnets personvernregler som du har inngått med dem. Dette gjelder også hvis du besøker vår bedriftsside på Facebook og Instagram.

Lagringstid:

Ved kjøp og salg lagres personopplysningene i henhold til lover og regler vi er pålagt å følge, f.eks. «Lov om bokføring».

Er det garantiavtale på varen vil opplysningene lagres så lenge garantitiden gjelder selv om dette overskrider tiden i henhold til lover og regler som vi er pålagt å følge, f.eks. «Lov om bokføring».

Ved henvendelser og forespørsler som ikke leder til utsendelse av tilbud eller kjøp, slettes personopplysningene etter at det ikke lenger er nødvendig for kontakten og senest 1 år etter siste kontakt.

Du kan selvfølgelig gi oss beskjed når som helst om du ønsker at vi sletter dine personopplysninger
før det har gått 1 år.

Suntrack Nordic AS har rutiner og tiltak som sikrer dine personopplysninger.
Ta kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon

Databehandlere:

Vi har databehandlere i forbindelse med regnskap, backup, webside, kontraktbehandling og kommunikasjon og har databehandleravtale med disse.

Av sikkerhetsmessige grunner opplyser vi ikke om de aktuelle databehandlerne her, men ta gjerne kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Dine rettigheter:

I henhold til personvernregelverket har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. Er du registrert i våre systemer har du rett til:

 • Innsyn i egne personopplysninger
  Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi har lagret om deg.
 • Retting av egne personopplysninger
  Du har rett til å kreve at vi retter opp i eventuelle feilaktige personopplysninger vi har lagret om deg
 • Begrensning og av egne personopplysninger
  Du har rett til å be oss begrense behandling av dine personopplysninger, med mindre vi er lovpålagt å oppbevare personopplysningene dine, f.eks iht. Lov om bokføring
 • Protestere
 • I visse tilfeller har du rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger. 
  Du kan også motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring.
 • Sletting av egne personopplysninger
  I spesielle tilfeller har du rett til å be om at vi sletter de personopplysningene vi har lagret om deg før tidspunktet for vår generelle sletting skjer og med mindre vi er lovpålagt å oppbevare personopplysningene dine, f.eks iht. Lov om bokføring
 • Trekke tilbake samtykke til behandling av egne personopplysninger 
  Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst, med mindre vi er lovpålagt å oppbevare personopplysningene dine, f.eks iht. Lov om bokføring
  Dersom du trekker tilbake ditt samtykke vil det ikke påvirke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av ditt tidligere gitte samtykke og frem til tilbaketrekningen.
  Ta kontakt med behandlingsansvarlig oppgitt ovenfor, hvis du ønsker å benytte dine rettigheter.

Din rett til å klage på behandling av egne personopplysninger:

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på.

Datatilsynet:

Adresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Nettsted: www.datatilsynet.no