Vindturbin

komplette vindturbin-sett som tilkobles strømnettet

I tillegg til solenergi er vindkraft en viktig og tilgjengelig ressurs for nordiske gårdsbruk.

Suntrack Nordic AS leverer komplette vindturbin sett som tilkobles strømnettet på samme måte som solcelleanlegg. Vindtubinene kommer i to varianter; 5kW og 10kW.

Turbinene er laget for lav vindhastighet med 6m rotordiameter og 12m navhøyde. Ved vedlikehold benyttes manuell brems for å stoppe rotasjon. Oppstart vindhastighet er 3 m/s, nominell vindhastighet er 10 m/s. Anlegget tåler vindkast på 50 m/s. Tårnet forankres i et fundament av armert betong eller på fjell.

Et vindkraftanlegg kan være et utmerket supplement til solcelleanlegg og batteribank for nordiske gårdsbruk og kan ytterligere gjøre bruk av gårdens ressurser. Anlegget produserer strøm når det blåser enten på dagen eller natten.

Olje- og Energidepartementet laget i 2015 i samråd med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet en Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg. I denne oppfordres landbruksnæringen til å utnytte vindressurser i forbindelse med gårdsdriften.

Vindkraftanlegg er søknadspliktig tiltak med kommunal behandling i henhold til Plan- og Bygningsloven og Jordloven. Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har satt konsesjonsfritak for anlegg under 1MW og inntil 5 vindturbiner.